• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Danilov Daniil Xristoforoviç

  (1902-1979)


  Musiqişünas, profesoor, Əməkdar İncəsənət Xadimi

  1. Kafedrada fəalliyəti: 1938-1979 - Tədris olunan fənnlər: İxtisas və ümumi qruplarda xarici və rus musiqi tarixi; 1948-49 təhsil ilindən - sovet musiqi tarixi və ixtisas. «Ixtisas» sinifini bitirənlər: L.Karaqiçeva, S.Qasımova, E.Abbasova, Z.Qafarova, M.Şaxbazbəyova.

  2. Elmi və fəxri adlar: Professor, Azərbaycan SSR-nin Əməkdar İncəsənət Xadimi.

  3. Yaradıcılıq fəalliyyəti: 

  1. Azərbaycan bəstəkar musiqisinin, onun ayrı-ayrı nümünələrini işıqlandıran monoqrafiya, broşürlar, məqalələr, resenziyalar: «C.Гаджибеков» Баку, Азернешр,1958, «Амиров» Москва, «Сов.Композитор»,1959. Сб-ки «55 советских симфоний (Современный композитор», Л ,1961) и «Советская симфония за 50 лет»( «Музыка», Л,1967) –статьи о 3-ей  симфонии К.Караева, симфония «Памяти Ленина» и симфонии для струнных «Памяти Низами»
  2. Azərnəşrin çapa hazırladığı Azərbaycan bəstəkarları haqqında broşürların redaktoru;
  3. Ü.Hacıbəyov ad.ADK-nın buraxdığı «Ученые  записки» adlı topluların tərtibçisi və baş redaktoru.(8 toplu)