• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Məlikov Xanlar Həmid oğlu

  (15 fevral 1923 – 5 avqust 1999)

  Sənətşünaslıq namizədi, dosent

  1933 – 1939 – cu illərdə Bakı şəhəri №2 musiqi məktəbində simli alətlər şöbəsində (violin) oxuyub.

  1941 – 1945 – ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində Sovet ordusu sıralarında xidmət edib. Bir sıra medallara layiq görülüb.

  1940 – 1941- ci; 1945 – 1952 – ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tarix – nəzəriyyə fakultəsində təhsil alıb.

  1952 – ci ildən Ü.Hacıbəyov adına ADK-nın musiqi nəzəriyyəsi kafedrasında harmoniya və solfecio kurslarını tədris edib.

  1965 – ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

  1966 – 1998 – ci illərdə musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıb.

  1957 – ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar ittifaqının üzvü olub.

  1999 – cu il avqustun 5 – də vəfat edib.

  Əsərləri: Ü. Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili komediyası. “Rast”, “Şur”, “Segah - zabul”, “Bayatı - şiraz”, “Çahargah”, “Şüştər”, “Humayun” muğamlarının lad intonasiya xüsusiyyətləri. “Asəf Zeynallı” monoqrafiya.