• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Rudolf Leopold Moritseviç

  (31 avqust 1877 Riqa – 21 aprel 1938 Bakı)

  Musiqişünas, bəstəkar, professor

  1877 – ci ildə Riqa şəhərində doğulub.

  1897 – 1901 – ci illərdə Moskva Dövlət Konservatoriyasında (M.M.İppolitov-İvanov) bəstəkarlıq, (Taneyev) nəzəriyyə sinfində təhsil alıb.

  1903 – 1930 – cu ilə kimi Saratov və Leninqrad Konservatoriyasında professor vəzifəsində çalışıb.

  1932 – 1938 – ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında professor və nəzəriyyə şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışıb.
  1938 – ci il aprelin 21 – də vəfat edib.

  Əsərləri: “Harmoniya üzrə məşğələlər” (1935) dərsliyin, simli kvartet, fortepiano triosu, romansların müəllifidir.