• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  24 may 2024-cü il

  24 may 2024-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrası tələbələrinin “Musiqi müəllimliyi” şöbəsinin tələbələri ilə açıq dərsi keçirildi. 

  Açıq dərsdə “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasının dosentləri Mədinə Tuayeva, Nərgiz Əlizadə, Arzu Rzayeva, Naira Qulamova, Həqiqət Yusifova, Zəhra Qarayevanın tələbələri - İlüzər İbrahimzadə, Əsmər Alxazova, Gülsarə Bağırova, Qumral Zeynalova, Leyla Seyidzadə, Aytac Rzayeva çıxış etdilər.

  Dərs prosesində əsərlər üzərində texniki çətin hissələr işlənilmiş, səslərin melodik axınının düzgün aparılması öyrənilmiş və əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur.