• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  17 may 2024-cü il

  17 may 2024-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Smolensk Filarmoniyasının solisti, Rusiya Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, beynəlxalq müsabiqələr laureatları Anastasiya Vedyakovanın və  Kadzuki Nisimonun ustad dərsi keçirildi. 

  Ustad dərsdə BMA-nın “Kamera ansamblı” kafedrasının müdiri, professor Kəmalə Neymanovanın sinfi Il kurs tələbələri Kənan Məmmədzadə (violin), Nuray Əliyeva, “Simli alətlər” kafedrasının professoru Fatimə İdyatulinanın sinfi l kurs tələbəsi Fidan Musayeva (violin), “Simli alətlər” kafedrasının baş müəllimi Mina Aslanovanın sinfi l kurs tələbəsi Aydan Hacıəhmədova (violin) ifa etdilər. 

  Tələbələrlə İ.Bramsın violin və piano üçün Sonata N.2 (l hissə), B.Brittenin violin üçün konsert (l hissə), F.Kreyslerin “Reçitativ və skertso-kapris op.6 əsərləri üzərində işlənildi.

  Üç saatdan çox davam edən ustad dərsdə Anastasiya Vedyakova  (skripka, Rusiya) və Kadzuki Nisimon (fortepiano, Yaponiya) öz bilik və təcrübələrini tələbələrlə bölüşərək, ən xırda detallara və nüanslara diqqət yetirib, müəyyən ifaçılıq metodlarının həllinin ən sadə yollarını tələbələrin nəzərinə çatdırdılar.