• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  13 noyabr 2023-cü il

  13 noyabr 2023-cü il tarixində Kamera və Orqan Musiqi zalında Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının təşəbbüsü ilə tanınmış violonçel ifaçısı Mark Drobinski (Fransa) tərəfindən ustad dərs keçirildi. 

  Ustad dərsdə Əməkdar incəsənət xadimi, “İfaçılıq” fakültəsinin dekanı professor Nəzmiyyə Abbaszadənin istedadlı tələbələri Vaqif Qurbanov, Orxan Hüseynov, Ərol Rzayev uğurla çıxış etdilər. M.Drobinski öz bilik və təcrübəsini gənc istedadlı musiqiçilər ilə bölüşdü. 

  Musiqiçi ən xırda detallara və nüanslara diqqət yetirir, müəyyən ifaçılıq metodlarının həllinin ən sadə yollarını nümayiş etdirdi. M.Drobinski əsərin yaranma tarixinə, bədii məzmununun xüsusiyyətlərinə diqqət yetirdi.

  O, dəfələrlə gənc musiqiçilərin hazırlığının yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb, müəllimlərə mükəmməl professional əməyinə görə təşəkkürünü bildirdi.