• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  23 may 2023-cü il

  23 may 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının və Türkiyənin Akdeniz Universitetinin dosenti, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Samir Mirzəyev tərəfindən “Vaqner-List: Tannhauser” adlı leksiya-konserti keçirildi. 

  Öncə BMA-nın “Fortepiano” fakültəsinin dekanı, Əməkdar müəllim, professor Nəzakət Rimazi S.Mirzəyevi hər kəsə təqdim edərək, onun Bakı Musiqi Akademiyasının məzunu olub,  yaradıcılığını uğurla Türkiyədə davam etdirdiyini qeyd etdi. 

  O da öz növbəsində hər kəsi salamlayaraq, Üzeyir bəyin ocağında həmkarları ilə yenidən görüşməkdən şad olduğu bildirdi. 

  Samir Mirzəyev əvvəlcə görkəmli Alman bəstəkarı Rixard Vaqnerin opera yaradıcılığından, bu sahədə etdiyi islahatlardan ümumi məlumat verdi. Sonra görkəmli macar bəstəkarı və pianoçu Ferens Listin R.Vaqnerin “Tannhauser” operasına yazdığı “Transkripsiya və parafrazlar” əsəri üzərində tarixi-texniki təhlil apardı. 

  O, əsərin yaranma tarixindən bəhs etməklə yanaşı, əsəri ifa edib, ətraflı şəkildə təhlil etdi və buradakı texniki çətinlikləri dinləyicilərin nəzərinə çatdırdı. 

  Dosent S.Mirzəyev R.Vaqnerin operanı yazarkən bəhrələndiyi orta əsr mifologiyasındakı hər bir obrazın xüsusiyyətlərinin və eyni zamanda operadakı orkestrin ifa imkanlarının F.List tərəfindən fortepiano alətinə məharətlə köçürüldüyü haqqında da ətraflı məlumat verdi.

  Leksiya-konsert hər kəs tərəfindən maraqla qarşılandı.

  Sonra Əməkdar İncəsənət Xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə elmi rəhbəri olduğu S.Mirzəyevin yaradıcılığını, əzmkarlığını, zəhmətkeşliyini, peşəsinin vurğunu olduğunu yüksək qiymətləndirdi.

  Ardınca BMA-nın Tədris işləri üzrə prorektoru, Əməkdar müəllim, professor Nərminə Quliyeva tələbələrə təqdim olunan maarifləndirici leksiya-konsert üçün Samir müəllimə təşəkkürünü bildirdi.

  Sonda tədbirdə qonaq qismində iştirak edən tanınmış aktyor, Azərbaycanın Xalq artisti Vidadi Həsənova söz verildi.

  O, Samir Mirzəyevin peşəkar ifasından böyük zövq aldığını, görkəmli musiqiçilər haqqında yeni məlumatlar əldə etdiyini bildirdi və belə tədbirlərin davamlı olmasını arzuladı.