• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  9 mart 2023-cü il

  9 mart 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Rusiyanın Əməkdar müəllimi, Moskva Dövlət Konservatoriyası tərkibində Mərkəzi Musiqi Məktəbinin Fortepiano şöbəsinin müdiri, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı,  pianoçu  Mira Marçenkonun ustad dərsi keçirildi.

  Öncə Azərbaycanın Xalq artisti, BMA-nın Beynəlxalq əlaqələr və sosial məsələlər üzrə prorektoru, professor Yeganə Axundova ustad dərsin qonaqlarını və iştirakçılarını salamlayaraq, tanınmış pianoçu M.Marçenkonu tamaşaçılara təqdim etdi.

  O da öz növbəsində BMA-nın rəhbərliyi və kollektivinə qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirdi və dəyərli musiqiçilərlə bu  musiqi ocağında görüşməkdən məmnun olduğunu vurğuladı.

  Ustad dərsdə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri -  Əli Adıgözəlov (II kurs) Lüdviq Van Bethovenin Sonata N.21, Ferenst List-Paqanininin Etüd a moll, Nəzrin Qulamova (ll kurs) İohan Sebastiyan Baxın YTK l cild "Prelüdiya və fuqa" N.13 Fis dur, Aygül Mahmudova (ll kurs) Lüdviq Van Bethovenin Sonata N.8 (I hissə), Nəriman Məsimov (lll kurs) Sergey Prokofyevin Sonata N.7 (ll və lll hissə), Ayan Aslanova  (ll kurs) Friderik Şopenin Konsert N.1 (ll və lll hissə), Nərminə İsmayılova (magistr I kurs) Ferens Listin "Mefisto vals" əsərlərini ifa etdilər.

  İş prosesində Mira Marçenko öz bilik və təcrübəsini tələbələrlə bölüşdü. Gənc azərbaycanlı musiqiçilər də tanınmış pianoçudan  dəyərli məsləhət və tövsiyələr aldılar.