• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  12 dekabr 2022-ci il

  Növbəti açıq dərs

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan  professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanologiya və akustika” elmi-tədqiqat laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, Əməkdar incəsənət xadimi,  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,  professor  Arif  Əsədullayevin 2022-ci il 12 dekabr  tarixində Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 2 nömrəli UMM-də Kamança ixtisası üzrə açıq dərsi  keçirildi.

  Ustad sənətkarların keçirdiyi açıq dərslər elmi-tədqiqat laboratoriyasında artıq bir ənənə halını alıb. Belə ki, bu açıq dərslər Xalq artistləri Ramiz Quliyev, Zümrüd Məmmədova, professor Arif Əsədullayev tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçmişdir. Açıq dərslər təkcə Bakıda deyil, hətta Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da böyük uğurla keçirilmişdir. Bu günkü açıq dərsdə Bakıda fəaliyyət göstərən Uşaq Musiqi Məktəblərinin şagirdləri  -  Bakı şəhər L.M.Rastropoviçlər adına 21 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin V sinif şagirdi Nigar Hacıyeva (müəllim – Aynur Məmmədova. Konsertmeyster – Aybəniz Vəkilova), 34 nömrəli UMM-nin III sinif şagirdi Fəridə Musazadə (müəllim – Aytən Axundova. Konsertmeyster – Hicran Lazımova), Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin IV sinif şagirdi Nazənin Məmmədli (müəllim – Şahnaz Muradova. Konsertmeyster Sevinc Kərimova) iştirak etdilər.           

  Açıq dərsdə C.Cahangirov “Rondo”, S.Ələsgərov “Tarantella”, P.Bülbüloğlu “Hicran mahnısı”, F.Əmirov “Aslanın mahnısı”, A.Gəray “Vətən nəğməsi” əsərləri səsləndi. Arif Əsədullayev ifaçıların kamançanı necə tutması, quruluşu, əsasən də, nüanslara – tembr, temp, dinamika haqda məlumat verərək, şagirdlərə özünün kamança aləti üçün nəşr etdiyi  kitabları da hədiyyə etdi.

  Nəsirova-Əhmədova  Fidan

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın

  Elmi-Tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi