• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  20 sentyabr 2022-ci il

  20 sentyabr 2022-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli XIV Musiqi Festivalı çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında məşhur fransız pianoçusu və müəllimi Olivye Qardonun ustad dərsi keçirildi.

  Ustad dərsə başlamazdan əvvəl Olivye Qardon Azərbaycanda olmaqdan və yaradıcı insanlarla tanışlıqdan şad olduğunu bildirdi, həmçinin azərbaycanlı gənc pianoçuların təhsilinin və ifaçılıq bacarıqlarının artırılmasına töhfə verəcəyinə ümid etdiyini vurğuladı.

  Ustad dərsdə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri - Ayan Aslanova (II kurs), İlqarə Talıbova (III kurs), Fidan Rəşidova (I kurs), BMA-nın magistr tələbələri Günel Hacıyeva (II kurs) və Nərminə İsmayılova (I kurs) iştirak etdilər. Onlar Friderik Şopenin Ballada N.3, Skerzo N.2, etüd N.8  op.10, İohan Sebastian Baxın “Y.T.K” klavirinin l  cildindən Prelüdiya və Fuqa Cis dur, Robert Şumanın “Kinderszenen”, İohan Bramsın “Macar rəqsi”ni, Ferens Listin  f-moll etüdünü ifa etdilər.

   İş prosesində Olivye Qardon öz bilik və təcrübəsini gənc ifaçılarla bölüşdü. Gənc azərbaycanlı musiqiçilər pianoçu və müəllim Olivye Qardondan dəyərli məsləhət və tövsiyələr aldılar.

  Qeyd edək ki, tədbirdə Alfred Korto adına Ali Paris Musiqi Məktəbinin professoru Rəna Şereşevskaya da iştirak etmişdir.