• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   20 may 2022-ci il

   20 may 2022-ci il tarixində Gəncə şəhərində Gəncə Dövlət Universitetində və Humanitar Kollecdə keçirilən incəsənət festivalı çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professor-müəllim heyəti-BMA-nın Tədris işləri üzrə prorektoru,

  Əməkdar müəllim, professor Nərminə Quliyeva, Əməkdar müəllim, professor Nəzakət Rimazi, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Nəzmiyyə Abbaszadə, "Solo oxuma və opera hazırlığı" kafedrasının müəllimi Dmitri Babayev fortepiano, simli alətlər, vokal, konsermeyster ixtisasları üzrə ustad dərsləri keçirmişlər.