• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   16-17 may 2022-ci il

   16-17 may 2022-ci il tarixlərində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “Dmitri Sitkovetski ilə görüşlər” layihəsi çərçivəsində müasir dövrün görkəmli musiqiçisi, dirijor və skripka ifaçı Dmitri Sitkovetskinin növbəti dəfə ustad dərsləri keçirildi.

  16 may tarixində keçirilən ustad dərsin əvvəlində D.Sitkovetski Əməkdar incəsənət xadimi, professor Kəmalə Neymanova və istedadlı musiqiçilər Üzeyir Mahmudbəyli, Fatimə Nəsirli, Erol Rzayevin ifasında  İ.Bramsın Fortepiano kvarteri N.3 (op.60, c moll), Leyla Zeynalova, Osman Mustafazadə, Orxan Cumayevin ifasında F.Mendelsonun Fortepiano triosu N.2 (op.66, c moll) əsərlərini dinlədi.

  Sonra BMA-nın I kurs tələbəsi Məhəmməd Cavadov M.Bruxun konsertini (l hissə), I kurs magistr tələbəsi Aytac Kara E.Bloxun "Nigun" pyesini, o cümlədən Bülbül adına OİMM-nın şagirləri Qədir Günəşov L.V. Bethovenin F dur romansını, Gülsüm Cəfərova isə Tartini "Korelli  mövzusunda variasiyalar", T.Vitalinin "Çakona" əsərlərini ifa etdilər.

  17 may tarixində keçirilən ustad dərsdə isə BMA-nın lll kurs tələbəsi Osman Mustafazadə İ.Bramsın konsertini (III hissə), həmçinin Milli Konservatoriya nəzdindəki Asəf Zeynallı adına  Musiqi Kollecinin tələbəsi Nərmin Rəfiyeva F.Mendelsonun e moll  konsertini (I hissə), Bülbül adına OİMM-nın şagirləri Xumar Novruzlu YRaff "Kavatina", K.Bom "İntroduksiya və polonez", Aydan Hacıməmmədova H.Venyavskinin konsertini (II, III hissə) səsləndirdilər.

  Üç gün müddətində davam edən ustad dərslərdə D.Sitkovetski tələbələrlə ifaçılıq sənətinin sirrlərini bölüşmüş, hər bir musiqiçi üçün ifa zamanı texniki çətinliklərin necə aradan qaldırılması yollarını göstərmişdir. O, həmçinin istənilən bəstəkarın fərdi yaradıcılıq üslubuna yaxından bələd oldub, sonra öyrəndiklərini ifaya tətbiq etməyi tövsiyə etmişdir.