• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  19 aprel 2022-ci il

  19 aprel 2022-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyıi adına Bakı Musiqi Akademiyasında Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Köln (Almaniya) Musiqi Akademiyasının dosenti, pianoçu Toğrul Hüseynlinin açıq dərsi keçirildi.

  T.Hüseynli 1994-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, 2 yaşından musiqi ilə məşğul olmağa başlamışdır. O, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin məzunu olmuş, təhsil illərində Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüdünə layiq görülmüşdür. 2010-cu ildə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında 1 il təhsil aldıqdan sonra Almaniyanın Köln şəhərində Musiqi Akademiyadına ən yüksək giriş balı ilə daxil olmuşdur. Bakalavr və magistr təhsilini ən yüksək nəticə ilə tamamlayaraq Avstriyanın Motsarteum Musiqi Akademiyasında  professor P. Girilovun sinfində doktoranturada təhsili almışdır.  Dünya şöhrətli professorlar V. Labanov, A. Frölih kimi musiqiçilərin tələbəsi olmuşdur. 2005-ci ildən müxtəlif nüfuzlu Beynəlxalq müsabiqələr və festivalarda iştirak etmiş və bir çox müsabiqələrin qalibi olmuşdur. Vətənimizi ölkə hüdudlarından kənarda uğurla təmsil etmişdir.

  İstedadlı pianoçu hazırda Almaniyanın Köln Musiqi Akademiyasında dosent vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

  Açıq dərsdə Bakı Musiqi Akademiyasının lV kurs tələbəsi Leyla Cavadova, l kurs tələbəsi Ayan Aslanova, lV kurs tələbəsi Rəşid Behbudov, ll kurs tələbəsi Rəşad Ağayev, lll kurs tələbəsi Məryəm Məmmədova, Bülbül adına OİMM-nin VIII sinif şagirdi Əli Vəliyev iştirak etmişlər.

  İfaçılar R.Şumanın “Fantaziya”sının l hissəsini, F.Şopenin fortepiano və orkestr üçün 1 saylı Konsertinin l hissəsini, F.Şopenin 1 saylı Skertsosunu, V.A.Motsartın C dur Variasiyalarını, N.Metnerin “Nağıllar”ını (op.26. no 1,2), İ.S.Baxın  MTK məcmuəsinin ll cildindən e moll "Prelüd və fuqa"sını, F.Listin  f moll "Xromatik etüd"ünü ifa etdilər.

  Ustad dərs üç saatdan çox davam etdi.

  Bu müddət ərzində T.Hüseynli gənc musiqiçilərə istənilən əsəri ifa etmədən öncə, bəstəkarın həyatını, yaşadığı dövrü öyrənməyi məsləhət görmüş, sonra öyrəndiklərini əsərdə tətbiq etməyi tövsiyə etdi. Pianoçu hər tələbənin ifa imkanlarını nəzərə alaraq, onlarla əsər üzərində düzgün işləmə metodları haqqında söhbətlər apardı. Maraqlı təfsiri ilə ifa olunan əsərlərin obrazlar aləmini, ifa üslubunu daha da zənginləşdirmiş oldu.