• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  21 noyabr 2019-cu

  21 noyabr 2019-cu il tarixində Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük Almaniya orqan ifaçısı Guntel Kennelin ustad dərsi keçirilib.

  Tədbirdə BMA-nın tələbə və müəllim heyyəti iştirak ediblər.
  Ustad dərsdə Guntel Kennel F.Mendelson-Sonata №1, op.65 (Abdullayeva Şəfəq ), F.Mendelson-Sonata №2, op.65 (Bəylərbəyova Səbinə ), İ.S.Bax- Fantaziya və fuqa g-moll BWV 542, M.Reger-İntroduksiya və passakaliya d-moll (Məmmədova Nigar), N.Bruns- Preludiya və fuqa e-moll, D.Bukstexude- Preludiya və fuqa G-dur op.139 (Orucova Səbinə), İ.S.Bax- Fantaziya və fuqa G-dur BWV 571, İ.S.Bax- Xoral BWV 680 (Muradova Gülbacı), N.Bruns- Preludiya və fuqa e-moll, İ.S.Bax- Xoral BWV 646 (Mustafayeva Arzu), İ.S.Bax- Preludiya və fuqa A-dur BWV 536 (Qasımova Nigar), İ.S.Bax- 2 xoral (Axundova Gülnaz) əsərlərin ifaçılıq xüsusiyyətlərini araşdırmağa, nəzəri məlumatlar verməyə çalışırdı. Almaniya orqanisti Guntel Kennel tərəfindən aparılan ustad dərs çox yüksək səviyyədə keçərək bütün tələbələr və müəllimlər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
  Ustad dərsdə təqdim olunan repertuar əsasında orqanist öz dəyərli məsləhətlərini tələbələrə bildirərək gənc musiqiçilərin qəlbini rövnəqləndirib.
  Ustad dərs dinləyici auditoriyası tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.