• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  20 may  2024-cü il

  20 may 2024-cü il tarixində Müstəqil akkreditasiya agentliyi və IAAR reytinqi - təhsilin keyfiyyətini təmin edən aparıcı beynəlxalq akkreditasiya agentliyinin Qazaxıstandan olan nümayəndəliyi Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının işçi heyəti ilə görmüşdür.

  IAAR EQAR Avropa Keyfiyyət Təminatı Reyestrinə daxil edilib və ENQA Ali Təhsildə Keyfiyyət Təminatı üzrə Avropa Assosiasiyasının tamhüquqlu üzvüdür.

  Görüşdə HAAR akkreditasiya agentliyinin iş prinsipləri, təhsildə keyfiyyətin ölçülməsi meyarları haqqında məlumat verdilər.