• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  22 dekabr  2022-ci il

  Fəlsəfə elmləri doktoru, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "Azərbaycan Ənənəvi Musiqisi və Müasir Texnologiyalar" kafedrasının professoru Mina Hacıyevanın rəhbərliyi altında   2022-ci ildə Ali təhsil müəssisələrinin tələbələri arasında keçirilən "Ən yaxşı təqdimat" müsabiqəsində  BMA-nın  magistr tələbələri Respublika, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Gülnaz Eldarlı və Könül Mütəllimova  "Musiqidə multikulturalizm", "Azərbaycanda multikulturalizm siyasəti və  az saylı xalqlar" mövzuları üzrə təqdimatla çıxış etmişlər. 

  Müsabiqədə uğurlu çıxışına görə Gənclər və İdman Nazirliyi Nəsimi Rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən G.Eldarlı 2-ci yeri qazanmış, K.Mütəllimova isə diplomat adına layiq görülmüşdür.