• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  20 yanvar  2023-cü il

   20 Yanvar 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Maestoso” tələbə klubu tərəfindən  online formatda  “Microsoft teams” proqramında 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş “20 Yanvar- Qanlı gecə”  adlı anım tədbiri keçirildi. 

  Tədbirdə “Tarix-nəzəriyyə” fakültəsinin Musiqişünaslıq  ixtisası üzrə təhsil alan I kurs tələbələri Tərlan Çirapi  və Jalə Ağazadə  20 Yanvar  gecəsində  azadlıq uğrunda küçələrə çıxan silahsız dinc sakinlərə qarşı törədilmiş dəhşətli  cinayət hadisələrini tarixi faktlarla sadalayaraq, öz məruzələrini səsləndirdilər.  Daha sonra Bəstəkarlıq  ixtisası üzrə təhsil alan I kurs tələbəsi Həsən Bədəlzadə Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət sahəsində  Qanlı 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş  kifayət qədər əsərlərin yazılmasından və  Azərbaycan bəstəkarlarının ən mükəmməl musiqi əsərlərinə də sirayət etməsindən söhbət açaraq, məruzəsini davam etdirdi.

   Müstəqil Azərbaycan Respublikasında yaşayan hər bir nizam-intizamlı gəncin ən vacib vəzifəsi tarixin qan yaddaşını unutmamaq və gələcək nəsillərə ötürməkdir. Bu baxımdan belə anım tədbirlərinin keçirilməsi gələcək nəsillərin tarixi hadisələri unutmaması, keçmişimizin xatırlanması üçün çox mühüm sənəddir.