• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  29 dekabr 2023-cü il

  29 dekabr 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Fortepiano musiqisi konserti keçirildi. 

  Konsertdə Əməkdar müəllim Firəngiz Hacıyevanın sinfinin istedadlı tələbələri Faidə Hüseynova, Fatimə Hüseynova, Səkinə Quliyeva, Lalə Gözəlova məharətlə çıxış etdilər.

  Konsert proqramında İ.S.Baxın YTK l, ll Prelüdiya və Fuqa N.17 A dur, Prelüdiya və Fuqa N.18 g moll, Xromatik Fantaziya və Fuqa d moll, L.V.Bethovenin Sonata N.26, E dur op.81a, “Les Adieux” 10 variations on a Theme by Salieri, R.Şumanın Fantaziya op.12, M.de Fallanın “Ritual Fire Dance” əsərləri dinləyicilərə təqdim olundu.

  Gənc ifaçıların peşəkar ifası tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə qarşılandı.