• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  19 dekabr 2023-cü il

  19 dekabr 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Cazlaşdırırıq” adlı maraqlı konsert gecəsi təşkil olundu.

  Konsertdə BMA-nın “Fortepiano” fakültəsi magistr pilləsinin l kurs tələbələri uğurla çıxış etdilər.

  İstedadlı tələbələr Səkinə Quliyeva, Camala Abdinzadə, Məryəm Məmmədova, Zəhra Cahan Şıxəliyeva, Rəhimə Əhmədova, Günel İmanova, Jalə Mailova, Ayan Həsənova, Çinarə Səmədova, Jalə İslamova, Fidan Yunus, Cəmilə Bəşirli, Afət Mehdiyeva, Zöhrə Ramazanlı, Ayla Həsənova, Gülnar Ağayeva əsrarəngiz ifaları ilə dinləyicilərin böyük zövqünü oxşadılar. 

  Konsert gecəsi tamaşaçıların gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.