• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  25 may 2023-cü il

  25 may 2023-cü il tarixində Naxçıvan şəhərində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan SABAH qruplarının  İncəsənət Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Sabah qrupunun teatrı və Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Sabah qrupu xorunun birgə çıxışı ilə ilk dəfə Heydər Əliyev adına sarayın səhnəsində “Arşın mal alan” tamaşası nümayiş olundu.

  Bu sarayda ilk təcrübə olan “Arşın mal alan” tamaşası çox uğurla səhnələşdirildi və tamaşaçılar tərəfindən olduqca yüksək qiymətləndirildi.

  Qeyd edək ki, tamaşanın quruluşçu rejissoru Xalq artisti Mehriban Zəki, BMA-nın sabah qrupu xorunun bədii rəhbəri isə Bakı Musiqi Akademiyasının baş müəllimi Dimitri Babayevdir.