• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  18 may 2023-cü il

  18 may 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti Nərgiz Əlizadənin tələbələrinin Kövkəb Səfərəliyeva adına 16 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbində uğurlu konserti keçirildi. 

  “Müəllimlik” ixtisasının tələbələri olan Əminəm Əhmədova, Nərminə Mövlanova, Gülnar Hümbətova, Nərgiz İsmiyeva, Elsevər Axundova, Lalə Namazova, Lamiyə Əliyeva uğurla çıxış etdilər. 

  Rəngarəng konsert proqramında H.Ravinanın, K.Çerninin, A.Leşqornun, E.Qriqin, Ə.Əzizovun, A.Mirzəyevin, İ.Əliyevanın, N.Bağırovun, Q.Qarayevin, N.Əliverdibəyovun, P.Axundovanın, F.Bədəlbəylinin əsərləri dinləyicilərə təqdim olundu. 

  Konsert hər kəs tərəfindən maraqla qarşılandı.