• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  16 may 2023-cü il

  16 may 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Fortepiano, orqan və klavesin” kafedrasının tələbələrinin iştirakı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş təntənəli konsert keçirildi. 

  Konsertdə kafedranın istedadlı tələbələri Gülbacı Muradova, Aydın Əliheydər, Ülkər Əsədova, Röya Əliyeva, Fərid Hacıyev, Alsu Cəfərova, Aybəniz Həsən, Səadət Ağasiyeva, Hüseyn Rzayev, Nərmin Həsənli, Aysel Cəfərova, Günay Heydərova, Ləman İsmayılova, Aygün Mahmudzadə, Şəhla Cəlilova, Kənan Məmmədzadə, Zeyn Cəfərov, Rəna Məmmədova, Həsən Bədəlzadə, Özcan Cabbari, Tərlan Feyzullayev, Nərmin Həsənli, Ləman İsmayılova, Telmina Bayramzadə,  Aysun Mahmudzadə uğurla çıxış etdilər.

  Konsert Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ilə başladı.

  Sonra zəngin konsert proqramında İ.S.Baxın “Xoral” C-dur, Prelüdiya g-moll, C.Frankın “Xoral №3 a-moll”, G.Hendelin “Passakaliya”, K.V.Qlyukun “Melodiya”, N.Paqanininin “Kantabili”, F.Şopenin Prelüdiya a moll, Vals №2 fis moll, S.Raxmaninovun “Aprel bayram günü”, A.Skryabinin “Prelüdiya №2”, A.Şinitkenin “Polka”,  U.Şurovskinin “Şarmanka”, A.Piazzolanın “Əlvida Paris”, C.Qerşvinin “Prelüdiya”, C.Xasaişinin “Ballada” İ.Abdullayevin “Nostalji”, A.Məlikovun “Prelüdiya”,  Ə.Əzizovun “2 prelüd”, C.Hacıyevin “Pyes zarafat”, T.Quliyevin “Prelüdiya”№2, F.Əmirovun “Elegiya”, əsərləri dinləyicilərə təqdim olundu. 

  Bayram ab-havalı konsert gecəsi tamaşaçıların rəğbətini qazanaraq, gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.