• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  11 may 2023-cü il

  11 may 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş təntənəli konsert keçirildi.

  Tədbir “İxtisas Fortepiano” kafedrasının dosenti, Sənətşünaslıq üzrə Fəlsəfə doktoru Sevda Məmmədlinin Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr etdiyi “Yaşayır Heydər Ata!”(Musiqi: Sevda Məmmədli; Söz: Mirkazım Seyidov) əsəri ilə başladı.

  Dahi şəxsiyyətin əzəmətli obrazını, vətənpərliyini, xalqa bağlılığını musiqisində, parlaq ifasında, ahəngdar səsində aydın şəkildə təcəssüm etdirən S.Məmmədlinin bu əsəri musiqili gecənin əhəmiyyətini daha da artıraraq, dinləyəcilərin qəlbində dərin iz buraxdı.

  Konsertdə BMA-nın “İxtisas Fortepiano” kafedrasının Əməkdar müəllimləri Arzu Məmmədova, Kəmalə Mirbabayeva, Fəridə Sultanova, Lalə Cəfərova (bəstəkar), dosent Nərgiz Salmanlı, baş müəllimlər Könül Axundova, Zərif Kərimova, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Ülviyyə Kazımova və Tamerlan Baxşıyev (zərb alətləri), Fəxri Dünyamalıyev (saksafon) çıxış etdilər. 

  Xüsusi incəliklə seçilmiş konsert proqramında Üzeyir Hacıbəylinin “Sənsiz”, Cahangir Cahangirovun “Azad” operasından Çahargah, Aleksandr Thfasmanın “Mənim sevgilim” (Gerşvin mövzusuna fantaziya), Lalə Cəfərovanın “Bir xəzər əfsanəsi” baletindən “Vida səhnəsi”, “Toy səhnəsi”, “Adajio” və “ Rəqs”; “İspansayağı”, “L”, Zərif Kərimovanın “The Call”, Alfred Şnitkenin “Qoqol” süitasından fraqment “Portret”, Henri Mançininin “Breakfast at Tiffany’s” kinofilmindən “Moon river” əsərləri dinləyicilərə təqdim edildi.

  Bayram ab-havalı konsert gecəsi tamaşaçıların böyük marağına səbəb olaraq, gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.