• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  24 may 2022-ci il

  Maestro Niyazi – dirijor və bəstəkar

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və Akustika” elmi - tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Məhəmməd  Vəliyevin Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, SSRİ Xalq  artisti Niyazinin 110 illiyinə həsr olunmuş ” Maestro Niyazi – dirijor və bəstəkarmövzulu elmi seminarı keçirilmişdir.

  Məruzəçi Hacıbəyovlar ailəsinin görkəmli nümayəndəsi Niyazi Zülfüqar oğlu Tağızadə-Hacıbəyovun  Azərbaycan musiqi tarixində müstəsna rolunu qeyd edərək, bəstəkarın həyat və yaradıcılığını özünəməxsus tədqiqat bucağından  araşdıraraq seminar iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Zəngin yaradıcılıq irsinə malik olan görkəmli bəstəkarın  rəngarəng həyat palitrasının mərhələlərini araşdıran M.Vəliyev məruzə zamanı bir sıra maraqlı faktlar və şəxsi mülahizələri ilə dinləyicilərlə bölüşdü.

  Niyazinin 1938-ci ildə “Azərbaycan incəsənəti  günləri” çərçivəsində Moskvada ilk böyük müvəffəqiyyətli çıxışından  bəhs edən məruzəçi,  bəstəkarın sonrakı illərdə də, mədəniyyət tariximizə bəxş etdiyi misilsiz töhfələri və nailiyyətlərini qeyd edərək,  əsil sənət fədaisi maestro Niyazinin ölməz dühasını əks etdirən yaradıcılığı haqqında ətraflı məruzə etdi.

  Daha sonra  Azərbaycanın Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Ülviyyə Hacıbəyovanın ifasında Niyazinin “Etüd”, “Prelüd”, “Skertso”, “Adajio” və s. fortepiano əsərləri səsləndirildi.

   Sonda  elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə, Azərbaycanın Xalq artisti, professor Zümrüd Məmmədova,  Əməkdar incəsənət xadimi , sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Arif  Əsədullayev, aparıcı elmi işçi, bəstəkar Rüfət Ramazanov, böyük elmi işçi Zeynal İsayev, elmi işçi Nigar Bayramova seminar haqqında öz fikirlərini bildirərək maraqlı mülahizələrlə bölüşdülər.

   

  Mehparə Rzayeva

  böyük elmi işçi,

  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent