• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  12  may 2022-ci il

   12 May 2022-ci il tarixdə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "Şifahi ənənəli Azərbaycan professional  musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi:

  Orqanolojiya və Akustika" elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, BMA-nın professoru Maya Qafarovanın "Ənənəvi tar musiqi alətinin elektron variantı və onun ifaçılıq xüsusiyyətləri" mövzusunda elmi-praktiki seminar keçirilmişdir.

  Seminarda məruzəçi ənənəvi tar musiqi alətinin tarixi, etimologiyası və onun inkişaf mərhələsi, ifaçıları haqqında ətraflı məlumat verərək, yeni düzələn elektro-tar alətini təqdim etdi.

  Alətin hazırlanma mexanizmi  və ifaçılıq xüsusiyyətləri haqqında hər kəsə ətraflı  məlumat verildi və musiqiçilərin ifasında bir neçə musiqi nömrələri də səsləndirildi.

  Musiqili elmi-praktik seminar iştirakçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılandı.