• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  11 yanvar 2022 –ci il

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və akustika” elmi tədqiqat laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Ruqiyyə Süleymanovanın “Azərbaycan Musiqi Mədəniyyətinin inkişafında Şəfiqə Axundovanın rolu” mövzusunda onlayn qaydada seminarı keçirildi.

  Məruzəçi R. Süleymanova öz çıxışında Azərbaycanın Xalq artisti, sevimli bəstəkar Şəfiqə Axundovanın özünəməxsus üslubundan söhbət açdı. O, qeyd etdi ki, bəstəkarın musiqi irsi araşdırılaraq, onun müxtəlif janrlara əsaslanan yaradıcılığı milli və klassik üslub baxımından sistemləşdirilib tədqiq edilir. Məruzəçi, xüsusilə bəstəkarın yaradıcılığında özünəməxsus yer tutan “Gəlin qayası” operası, simfonik orkestr üçün yazılmış musiqi lövhələri, mahnı bəstələri, dram teatr tamaşalarına, “Ev bizim sirr bizim” musiqili komediyasına bəstələdiyi musiqilər və digər instrumental əsərləri haqqında ətraflı məlumat verdi. Seminarda Azərbaycanın Xalq artistləri Rübabə Muradovanın ifasında “Nədən oldu, Elmira Rəhimovanın ifasında “Sənin nəğmən” və bəstəkarın digər mahnıları maraqla dinlənildi.

  Məruzəçinin xahişi ilə elmi laboratoriyanın əməkdaşı Xalq artisti, dosent Zümrüd Məmmədova canlı ifa nümayiş etdirərək, sözləri Xurşidbanu Natəvana aid olan, Şəfiqə Axundovanın “Neyçün gəlməz” mahnısını ifa etdi.

  Seminarın sonunda elmi tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə dəyərli fikir və mülahizələrini bildirərək, məruzəçini təbrik etdi. Böyük elmi işçi Zeynal İsayev,  aparıcı elmi işçi, bəstəkar  Rüfət Ramazanov, Xalq artisti,dosent Zümrüd Məmmədova və başqaları mövzu ilə əlaqədar maraqlı faktlarla bölüşərək fikir mübadiləsi apardılar.         

                                                            

                                                                                    Nazlı Mustafayeva, elmi işçi