• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  12 noyabr 2021-ci il

   12 noyabr 2021-ci ildə Heydər Əliyev Mərkəzində "Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” VII ümumrespublika bilik yarışı keçirildi.

  Yarışda Heydər Əliyev haqqında mövzusundan əlavə Zəfər gününə  aid də mövzular Ali baş komandan, prezident İlham Əliyevin siyasi strategiyası kimi mövzular ətrafında söhbət və sual-cavab edilmişdir.

  Müxtəlif ali təhsil ocaqlarının da iştirak etdiyi gərgin yarış rəqabəti zamanı Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri də aktiv iştirak edərək, X yerə layiq görülmüş və sertifikat qazanmışlar.

  Bilik yarışında BMA-nı "Musiqişünaslıq" və "İfaçılıq" fakültəsinin lll kurs tələbələri Fidan Əliyarzadə, Ülkər Tarverdiyeva, Ləman Qulamova, Nihat Ağayev, Amaliya Ağayeva, Əsmər İbazadə fəal iştirak etmişlər.