• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   2 fevral 2021-ci il

  “Türk beşləri və onların müasir musiqidə tutduqları mövqe”

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanologiya və akustika” elmi-tədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi işçi, doktorant Ayxan Əfəndiyevin “Türk beşləri və onların müasir musiqidə tutduqları mövqe” mövzusunda onlayn qaydada seminarı keçirilmişdir.

  Məruzəçi Mustafa Kemal Atatürkün Türk musiqisinə göstərdiyi qayğıdan, musiqiçilərin, şairlərin və ümumiyyətlə bir çox incəsənət adamlarının dövlət hesabına xaricdə təhsil almalarına yardım etməsindən və ən əsas da, “türk beşliyi”ni birləşdirən ümumi məqamlardan bəhs etmişdir. Seminarda beşliyi birləşdirən ümumi məqamlardan çağdaş türk musiqisinin inkişafına inam, modern-evrensel musiqi forması, musiqi dilinə müraciət və çoxsəsli musiqidən istifadə xüsusilə qeyd olunmuşdur.

  Seminarda Ayxan Əfəndiyev türk beşliyinə daxil olan bəstəkarlar: Cemal Reşit Bey, Adnan Sayqun, Hasan Ferit Alnar, Necil Reşit Rey ,Ülvi Cemal Erkin  və onların yadacılığında xüsusi yer tutan əsərlər haqqında məlumat vermişdir.  Əsərlərdən: “10-cu il marşı”, “Yunus Emre” oratoriyası ,“Yalova Türküsü”, “Keloğlan” baleti məruzəçi tərəfindən xüsusilə qeyd olunmuş və bu əsərlərin turk musiqi tarixində əhəmiyyətindən bəhs edilmişdir.

  Bununla yanaşı seminarda Türk musiqi yaradıcılığının və inkişafının  Azərbaycan musiqisi ilə müqayisəli təhlili iştirakçılar arasında maraqlı müzakirələrə səbəb olmuşdur.

  Seminarın sonunda BMA-nın elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə, elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,dosent Nuridə İsmayılzadə, aparıcı elmi işçi, dosent Ariz Abduləliyev, aparıcı elmi işçi, bəstəkar Rüfət Ramazanov, elmi işçi Könül Əhmədova  mövzu ətrafında öz dəyərli fikirlərini bildirmiş və məruzəçiyə dəyərli tövsiyələr vermişlər.

   

  Rüqiyyə Süleymanova

   aparıcı elmi işçi,

  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

   

   

  .