• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  24 noyabr 2020-ci il

  2020-ci il 24 noyabr tarixində online şəkildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestrinin 100 illiyi ilə əlaqədar Beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.

  Konfransda Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, professor Fərhad Bədəlbəyli, BMA-nın professor, müəllim heyəti, Azərbaycanın və xarici ölkələrdə yaşayan tanınmış azərbaycanlı musiqi xadimləri (Yeganə Selman,  Ramiz Məlikaslanov, Rafiq Seyidzadə, Nərgiz Əliyarova, simfonik orkestrin dirijoru Mustaga Mehmandarov və s.) iştirak edirdilər. Konfransda iştirakçılar simfonik orkestr ilə əlaqədar xatirələrini bölüşdülər və birgə yeni layihələr, keçiriləcək müsabiqələr, konsertlər haqqında fikirlərini müzakirə etdilər.