• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  2 mart 2020-ci il

  2 mart 2020-ci il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Gənclər arasında narkomanlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə tədbir keçirilmişdir.

  Tədbirdə əsrin bəlası olan ağ ölümün insan həyatı üçün fəsadları, dünyada və ölkəmizdə bu istiqamətdə həyata keçirilən sosial aksiyalar və s haqqında geniş məlumat verilmişdir.

  Narkomaniya qarşı qəbul edilmiş dövlət proqramları, beynəlxalq və yerli layihələrin önəmi diqqətə çatdırılmışdır. Bakı Musiqi Akademiyasının rəhbərliyi də gənclərin maariflənməsi və asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə bir çox layihələr həyata keçirməkdədir. Bu məqsədlə idman yarışları, konsertlər, sərgilər, ekskursiyalar mütamadi olaraq təşkil edilməkdədir.

  Görüşdə Bakı Musiqi Akademiyasının prorektoru, Xalq artisti, professor Yeganə Axundova, “Fortepiano” fakültəsinin dekanı, Əməkdar müəllim, professor Nəzakət Rimazi, kafedra müdirləri və tələbələr iştirak ediblər.