• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  14 may 2020-ci il

  “Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi və musiqi”

  Bütün dünyada tüğyan edən COVİD-19 karantini şəraitində Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları online seminarları keçirərək aktiv fəaliyyətlərinə davam edirlər.Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,dosent Nuridə İsmayılzadənin rəhbərliyi altında laboratoriyada müxtəlif elmi profilli mütəxəsisslər: musiqişünaslar,etnomusiqişünaslar,bəstəkarlar,musiqi ifaçıları, filoloq, tarixçi və texniki ixtisasın nümayəndələri işləməkdədirlər.Bu da müasir musiqişünaslıqda aktual və tətbiq olunan fənnlərarası (multidistiplinar) elmi axtarışların aparılması üçün şərait yaradır.Laboratoriyanın aparıcı elmi işçisi,sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru İmina Əliyevanın 14 may 2020-ci il tarixində keçirilən seminarı da bu qəbildəndir.Texniki və musiqi ali təhsili olan İmina xanın zamanında görkəmli alim A.Mirzəcanzadənin rəhbərliyi altında əsaslı elmi hazırlıq keçmişdir.

  Bu seminar “Geyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi və musiqi” mövzusuna həsr olunmuşdur. Burada,dahi Azərbaycan əsilli fiziki,akademik Lütfizadənin irəli sürdüyü nəzəriyyənin müxtəlif elm sahələrində, xüsusən də, musiqidə (bəstəkarlıq yaradıcılığında,musiqi təhlilində, ifaçılıq pedaqoqikasında) istifadə perspektivləri araşdırılmışdır.Seminarın gedişatında süni intellektin axtarış sistemləri haqqında məlumat verilmiş və müəyyən üslublu musiqini yaratmaq imkanları müxtəlif nümunələrlə nümayiş etdirilmişdir.

  İ.Əliyevanın seminarı maraqla dinlənişmiş,iştirakçılar tərəfindən verilən bir çox suallar cavablandırılmışdır.Respublikanın xalq artisti,baş elmi işçi,professor Ramiz Quliyev Lütfizadə ilə şəxsi görüşü haqqında xatirələri ilə bölüşmüşdür.Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru,Üzeyir Hacıbəyli adına BMA-nın prorektoru Gülnaz Abdullazadə və digər iştrakçılar seminarın yüksək səviyyəsini qeyd edərək İ.Əliyevaya sonrakı yaradıcılığında uğurlar arzulamışdırlar.

                                                                                                           N.Bayraməlibəyli

                                                      Aparıcı elmi işçi,sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru