• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  10 fevral  2020-ci il

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri - Natavan Quliyeva (“Xor dirijorluq” kafedrası, I kurs), Kamran Talıblı (“Nəfəs və zərb alətləri”, II kurs), Nərmin Abdullayeva (“Bəstəkarlıq” kafedrası, III kurs), Orxan Hüseynov “Simli alətlər” kafedrası IV kurs), İslamə Abdullayeva (“Solo oxuma” kafedrası, IV kurs), Eldəniz Ələkbərzadə (“Fortepiano” kafedrası, IV kurs) 2019-cu ilin “Ən yaxşı” tələbəsi, təhsilində nəticələrinə və ixtisasında nailiyyətlərinə görə Fəxri Fərmanla təltif olunmuşlar.