• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  17-24 dekabr 2019-cu il

  2019-cu il 17-24 tarixlərini əhatə edən “Azərbaycan vokalçıları” festivalı çərçivəsində 19 dekabr tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Azərbaycanın Xalq artistləri, professorlar Fidan və Xuraman Qasımovaların açıq dərsi keşirildi.


  Açıq dərsdə I kurs magistr tələbəsi Urfan Cəfərov, müəllim xalq artisti Xuraman Qasımova (P.İ.Çaykovski “Нет, только тот кто знал” romansı), I kurs tələbəsi Tünzalə Həmidova, müəllim professor Xuraman Qasımova (M.Qlinka “Люблю тебя, милая роза”), III kurs tələbəsi Rza Xosrovzadə, müəllim xalq artisti Fidan Qasımova (G.F.Hendel “Kserks” operasından “Ombra mai fu” ariyası), IV kurs tələbəsi İslamə Abdullayeva, müəllim professor Fidan Qasımova (C.Perqolezi “Serpinanın ariyası”) ifa etdilər.