• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  17-19 oktyabr 2019-cu il

  “Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans” Beynəlxalq Simpoziumu

  Qaziantep Universiteti Türk Musiqisi Dövlət Konservatoriyası və Motif Fondunun ortaqlığı əsasında təşkil olunan “Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans” Beynəlxalq Simpoziumu 17-19 oktyabr 2019-cu il tarixində Universitetin Mavera Konqres və Sənət Mərkəzində həyata keçirilmişdir. Simpoziumda məruzələrlə bərabər rəsm sərgisinə və konsert proqramına geniş yer verilmişdir. Bu tədbirdə Bakı Musiqi Akademiyasının əməkdaşı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həbibə Məmmədova məruzəçi və moderator qismində çıxış etmişdir. Konfrans böyük konsert və Qaziantep ətrafı gəzinti proqramı ilə tamamlanmışdır.