• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  24-26 oktyabr 2019-cu il

  II Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu

  Kırşehir Ahi Evran Universiteti ev sahipliyində 24-26 oktyabr tarixlərində “Türk Xalqlarının Fəlsəfi Mirası” adlı II Beynəlxalq simpozium təşkil olunmuşdur.
  Çoxsaylı Türk xalqlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan bu tədbirdə bir-birindən maraqlı məruzələr dinlənilmiş və müzakirələr aparılmışdır. Bakı Musiqi Akademiyasını bu simpoziumda sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həbibə Məmmədova təmsil etmişdir. Konfrans proqramına Kapadokya gəzintisi ilə yekun vurulmuşdur.