• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  30 oktyabr 2019-cu il

  2019-cu il 30 oktyabr tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında tələbələrlə dövrün aktual problemlərindən olan narkomaniya və ona  qarşı aparılan mübarizə mövzusunda görüş keçirilmişdir.

  Görüşdə BMA-nın professorları Nəzmiyyə Abbaszadə, Nəzakət Rimazi, Tərlan Quliyev, dosent Nazim İsmayılov narkomaniya haqqında, cəmiyyətdə yaratdığı xəstəliklər, onun istifadəsi nəticəsində yaranan asılılıq, ağır və ölümcül fəsadlar, onunla mübarizə üsulları haqqında müzakirələr aparmış və ziyanverici vərdişlərdən uzaq durmağı, sağlam həyat tərzi keçirmək barəsində tövsiyələr vermişlər.