• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  17 oktyabr 2019-cu il

  17 oktyabr 2019-cu il tarixində Özbəkistan Respublikası Daşkənt Dövlət Konservatoriyasının musiqi pedaqogikası kafedrasının müdiri, elmlər namizədi Mirzecon Axmetov və ənənəvi vokal kafedrasının dosenti Şovkat Matiyakubov, Üzeyir Hacıbəyli adına BMA-nın “Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanaloqiya və Akustika” elmi laboratoriyasının qonağı olaraq, laboratoriyanın müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.İsmayıl-zadə, Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, baş elmi işçi, professor R.Quliyev, Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, baş elmi işçi, dosent Z.Məmmədova, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi, professor A.Əsədullayev və digər elmi işçilər ilə görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı Azərbaycan və Özbəkistan Respublikaları arasında mədəni əməkdaşlıq, musiqi təhsilinin inkişafı, müəllim-tələbə mübadiləsinin aparılması və ali musiqi təhsil ocaqları arasında daha sıx əlaqələrin yaradılması kimi məsələlər müzakirə edilmişdir.
  İlk olaraq çıxış edən elmi laboratoriyanın müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.İsmayıl-zadə dünyada mədəniyyətləri, adət və ənənələri, soykökləri oxşar olan Azərbaycan və Özbək xalqlarının dostluq əlaqələrini təbliğ etmək, möhkəmləndirməyin vacib olduğunu vurğuladı. Daha sonra N.İsmayıl-zadə tərəfindən, iki ölkənin tarixi inkişafı, mədəniyyətlərimizi təmsil edəcək musiqi festivallarının, simpoziumların, konfransların keçirilməsi kimi təkliflər irəli sürülmüşdür. Daha sonra çıxış edən əməkdaşlar: Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, baş elmi işçi, professor R.Quliyev, Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, baş elmi işçi, dosent Z.Məmmədova, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi, professor A.Əsədullayev, aparıcı elmi işçi, dosent A.Abduləliyev, aparıcı elmi işçi, Bəstəkarlar İttifaqının İdarə Heyətinin üzvü R.Ramazanov xalqlarımız arasında olan dostluq əlaqələrini vurğulayaraq, ənənəvi Şərq musiqi sənətinin, folklorun paylaşılması ilə yanaşı elmi mübadilələrin də aparılmasının vacibliyini vurğuladılar. Çıxış edən qonaq Daşkənt Dövlət Konservatoriyasının musiqi pedaqogikası kafedrasının müdiri, elmlər namizədi Mirzecon Axmetov görüşdən məmnunluğunu bildirərək, Azərbaycan musiqisinin zənginliyindən, ali musiqi təhsil ocaqlarının tədris metodikasından, tar ifaçılıq sənətinin mükəmməliyindən bəhs etmişdir.
  Görüş Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, baş elmi işçi, professor R.Quliyev, Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, baş elmi işçi, dosent Z. Məmmədova və Daşkənt Dövlət Konservatoriyasının ənənəvi vokal kafedrasının dosenti Şovkat Matiyakubovun ifaları, qarşılıqlı təqdim edilmiş hədiyyələr və birlikdə çəkilmiş şəkli ilə başa çatmışdır.

  Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
  böyük elmi işçi M.Rzayeva.