• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  5-7 sentyabr 2019-cu il

  Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri ATİAHİ Respublika Komitəsi tərəfindən təşkil edilən konfransda iştirak etdi.

  Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri –Hüseynova Tutu, İmanova Günel,Rəhimova Samirə, Paşazadə Məhəmmədəli və Bağırzadə Səid HİK-nin sədri Aqil Qafulovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi tərəfindən 5-7 sentyabr 2019-cu ildə Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsində keçirilən konfransda iştirak etmişdir.
  “Gənclərin milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsində həmkarlar ittifaqlarının vəzifələri: forma və metodlar” adlı konfransda 20 ali məktəbin 100 çox tələbəsi öz təcrübələri ilə bölüşmüş,dəvət olunan qonaqların məruzələrini və çıxışlarını diqqətlə və maraqla qarşılamışdır.