• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  16 may 2019-cu il

  «Nəsimi haqqında nə bilirik» mövzusunda seminar

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu ilin yanvarın 11-də ölkəmizdə "Nəsimi ili" elan edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncamda Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ənənələrə malik, bədii və fəlsəfi fikirlərində dərin iz qoymuş mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin zəngin irsinin bugün də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanıb. Eyni zamanda səramcamda göstərildiyi kimi, Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyinin qeyd olunmasına həsr olunub. Azərbaycanın mədəni - ədəbi tarixində bu əlamətdar hadisənin dövlət səviyyəsində təşkil edilməsi məqsədilə “Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” ölkə başçısının sərəncamı ilə Nazirlər Kabinetinə müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsi tapşırılıb.
  Nəsimi ilinə töhfə olaraq Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının elmi-tədqiqat lıaboratoriyasında 16 may 2019-cu il tarixində mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin zəngin irsinin öyrənilməsi məqsədi ilə «Nəsimi haqqında nə bilirik» adlı elmi seminar kecirilmişdir. Elmi- tədqiqat Laboratoriyasının müdiri Nuridə İsmayılzadənin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə kecirilən həmin elmi seminarda laboratoriyanın elmi işcisi Sevda İsayevanının dahi Azərbaycan şairi Nəsimi irsininin öyrənilməsi mövzusuna müraciət etməsi laboratoriya kollektivi tərəfindən dərin maraq və diqqətlə qarşılanmışdır! Sevda xanım öz cıxışında Nəsimi irsinin fəlsəfi dərinliklərindən söz acmış, onun həyat və yaradıcılığı, yaratdığı divanları haqqında öz fikirlərini səsləndirmişdir. Nəsiminin poetik dunyası sonrakı sənət adamlarıını da ruhlandırmış, onun şərəfinə əsərlər yazılmış, film cəkilmişdir. Seminarda görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun “Nəsimi dastanı” baletindən musiqi nömrələri maraqla dinlənilərək, “Nəsimi” filmindən də fraqmentlərə baxıldı, seminarın sonunda isə müzakirələr oldu. Labortoriyanın elmi işcilərindən fəlsəfə doktoru, dosent Yalcın Abdulla , BMA-nın dosenti, aparıcı elmi işçi Ariz Abduləliyev, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, professor Arif Əsədullayev müzakirələrdə cıxış edərək mövzu haqqında öz fikirlərini bildirdi və Nəsimi yaradıcılığı ilə bağlı ölkənin daxilində və xaricində rastlaşdıqları maraqlı məlumatları kollektivin əməkdaşları ilə bölüşdülər .

   

  Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının elmi
  tədqiqat Laboratoriyasının elmi işcisi: Mustafayeva Nazlı