• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  17 aprel  2019-cu il

  Hürufilik və Nəsimi yaradıcılığında multikulturalizm və tolerantlıq ideyaları

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Mina xanım Hacıyeva tələbə və magistrları ilə bərabər, aprel ayının 17-də, Görkəmli şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş “Hürufilik və Nəsimi yaradıcılığında multikulturalizm və tolerantlıq” mövzusunda Azərbaycan Dillər Universitetində (ADU) keçirilən seminarda iştirak ediblər. Seminarda ADU Filologiya və Jurnalistika fakültəsinin tələbələri də iştirak edirdilər. Seminar Azərbaycan Dillər Universitetinin Multikulturalizm Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının (ETL) təşkilatçılığı ilə təşkil olunmuşdur.

  Seminarda açılış nitqini ADU Multikulturalizm ETL-nin elmi işçisi Əli Fərhadov edərək, Nəsimi yaradıcılığı haqqında ümumi məlumat verdi.

  Sonra isə söz Azərbaycan Dillər Universiteti Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, akademik Muxtar İmanova verildi. Akademik “Nəsimi yaradıcılığında insan konsepsiyası” mövzusu ilə çıxış etdi. O, bu mövzuda olduqca ətraflı, dolğun, dəyərli fikirlər söyləyərək, Nəsimi qəzəllərindən nümunələr səsləndirdi.

  Növbəti - “Azərbaycan ədəbiyyatında sufizm və multikultural ideyalar” mövzusu ilə ADU Multikulturalizm ETL-nın aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Afət Musayeva çıxış etdi. Burada Afət xanım sufizmin yaranması, ədəbiyyatımızda əks olunması haqqında maraqlı fikirlər söylədi.

  Bunun ardınca ADU Multikulturalizm ETL-nin kiçik elmi işçisi Turan Kərimli “Qərb ədəbiyyatında sufizm və hürufiliyə baxış” adlı məruzə ilə çıxış etdi. Daha sonra isə Əli Fərhadovun “Fəzlullah Nəimi və İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında multikultural dəyərlər” mövzusundakı məruzəsi dinləyicilərin marağına səbəb oldu. Professor Mina Hacıyeva və magistrant Ofeliya İsgəndərli çıxış edərək öz maraqlı ideya və təkliflərini irəli sürdülər.

  Sonda isə seminar tələbələri maraqlandıran sualların cavablandırılması ilə başa çatdı.