• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Kamilə Hüseyn qızı Dadaş-zadə tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan qəhrəmanlıq eposunun musiqi sinergetikası” dissertasiya işinin elmi seminarı

  5 mart 2024-ci il saat 12:00 -da Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.36/1 dissertasiya şurasının 6213.01 – Musiqi sənəti ixtisası üzrə Elmi Seminarının iclasında iddiaçı Kamilə Hüseyn qızı Dadaş-zadə tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq sahəsində elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan qəhrəmanlıq eposunun musiqi sinergetikası” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

  Müzakirə  Bakı Musiqi Akademiyasında təşkil olunacaqdır.

  Mövzu:  Kamilə Hüseyn  qızı Dadaş-zadə tərəfindən  6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan qəhrəmanlıq eposunun musiqi sinergetikası” dissertasiya işinin elmi seminarı.