• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Hörmətli tələbələr!

   

  6 mart 2023-cü il tarixində saat 10:00-da Panqafqaz gənclər orkestri Gürcüstanin Tsinandali festival çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adina Baki Musiqi Akademiyasında dinləməlar təşkil edəcəkdir.

  Dinləmələr üçün tələbələr sevdikləri iki əsəri, həmçinin qeyd olunan linkda sadalanan orkestr parçalarını: ifa etməlidirlər: https://pcyo.tsinandalifestival.ge/ about/audition-program/

  Tədbirə dair məlumatlar aşağida qeyd olunmuşdur:

  Tarix: 06.03.2023

  Saat: 10.00

  Makan: Üzeyir Hacibayli adina Baki Musiqi Akademiyasinin kiçik zalı

  Dinləmələrdə iştirak edəcək tələbələr aşağida qeyd olunan linkdən qeydiyyatdan keçməlidirlər:

  https://pcyo.tsinandalifestival.ge/registration/