• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  “Xatirə” adlı konsert

   

  1 mart 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Baki Musiqi Akademiyasının Böyük zalında Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi, professor Oqtay Abasquliyev, Əməkdar müəllim, professor Leyla Abasquliyeva və Kamil Abasquliyevə həsr olunmuş “Xatirə” adlı konsert təşkil ediləcəkdir. Konsertin bədii rəhbəri Əməkdar müəllim, professor Gülnarə Acalovadır. Musiqili gecədə “Cadenza Conteporary Orchestra”, Tutu Aydınoğlu, Səbinə Əsədova, Nərgiz Kəngərli, Tofiq Şıxıyev, Vurğun Vəkilov, Ümidə Abasova, Anar Məmmədov, Yuliya Kərimova, Afaq Qarayeva, Mahir Tağızadə, Camalə Abdinzadə, İlahə Məmmədova, Rəşad Abdullayev öz ifalarını təqdim edəcəklər. Proqramda Azərbaycan, Rus və Qərbi-Avropa bəstəkarlarının əsərləri səslənəcəkdir.