• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Aleksandr Skryabin. Fəlsəfə ilə musiqinin qovuşması

  16 fevral saat 15.00-da  BMA-nın Q.Qarayev adına konfrans zalında “Fəlsəfə ilə musiqinin qovuşması” adlı tədbir keçiriləcəkdir. Tədbirdə modernizmin və simvolizmin parlaq nümayəndəsi olan Aleksandr Skryabinin yaradıcılığı xatırlanacaq və onun ən məşhur əsərlərindən olan 12 etüd, op. 8 ifa olunacaqdır.

  Pianoda Norveçdə yaşayan həmyerlimiz, BMA-nın bakalavr səviyyəsinin məzunu, Norveç-Oslo Norges Musikkhøgskole (bakalavr, vokal), Stavangerdə Stavanger Musikkonservatorium magistr səviyyəsinin məzunu, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Əhməd Mirzəyev ifa edəcəkdir.

   Mühazirəçi: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun dosenti Müşfiq Ötgün (Şükürov).