• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı  kafedralarda vakant  yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

  Bəstəkarlıq kafedrası

  Professor İxtisas fortepiano kafedrası

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq kafedrası

  Dosent Xor dirijorluğu kafedrası

  Dosent, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru  

  İxtisas fortepiano kafedrası

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru                 

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru                 

   

  Nəfəs və zərb alətləri kafedrası

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru                  

   

  Kamera ansamblı kafedrası

  Dosent                                                                         

  Baş müəllim                                                                    

   

  Fortepiano, orqan, klavesin kafedrası

  Baş müəllim                                                                   

  Baş müəllim                                                                   

   

  “Şifahi, ənənəli Azərbaycan professional musiqisi  və  onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi”: orqanologiya və akustika elmi laboratoriyası
  Böyük elmi işçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Müsabiqə müddəti  elan qəzetdə  dərc

  edildikdən  sonra  bir aydır.

  Ərizə və sənədlər  müsabiqə haqqında

  əsasnaməyə uyğun rektorun

  adına bu ünvana göndərilə bilər.

     Bakı şəhəri, Az-1014. Ş.Bədəlbəyli küçəsi 98.