• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  2022-ci il

  Российский Фонд образовательных программ «Экономика и управление» предлагает новый дистанционный курс повышения квалификации:

  ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ, 144 АК.Ч.

  Курс предназначен для преподавателей ВУЗов и колледжей, методистов образовательных программ, специалистов онлайн-образования. Возможно корпоративное проведение обучения.

  Обучение проходит на платформе дистанционного обучения https://rfop.ispringlearn.ru.

  Дополнительно обращаю Ваше внимание на другие курсы по образовательному направлению:

  ЗАПУСК ДИСТАНЦИОННОГО ПРОЕКТА: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И ПРОДЮССИРОВАНИЕ ДИСТАННЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 72 АК.Ч.

  Дистанционный курс повышения квалификации.

  ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ-ПРАКТИКУМ: ВЫБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМ И ОНЛАЙНИНСТРУМЕНТОВ, 144 АК.Ч.

  Дистанционный курс повышения квалификации.

  Семинар. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОГРАММЫ 1С.

  26-27 апреля. Онлайн трансляция. 

  Семинар. ПОСТРОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ MICROSOFT EXCEL.

  27-28 апреля. Онлайн трансляция. 

  Семинар. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ. 

  5-6 мая. Онлайн трансляция.