• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mahmudov Emin Sabit oğlu - Emin Sabitoğlu

  (2.11.1937, Bakı - 18.11.2000, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq, musiqi ictimai xadim, professor. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti. 


  1954-1956-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq üzrə (Qara Qarayevin sinfi), 1956-1961-ci illərdə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında (Y.Şaporinin sinfi) təhsil alıb. 1961-ci ildən “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında musiqi redaktoru vəzifəsində çalışıb. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında bədii rəhbər, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) müəllim işləyib. Ömrünün son altı ilini Türkiyədə çalışıb.

  E.Sabitoğlu 600-dən artıq mahnı: “Dərələr”, “Ağ çiçək”, “Bakı, sabahın xeyir”, “Uzaq yaşıl ada”, “Dağlar”, “Bu gecə”, “İnsaf da yaxşı şeydir”, “Bu gecə”, “Şükriyyə”, “Payız gəldi”, “Sən olmuşan”, “Kəpənək”, “Çiçək yağışı” və s., 9 musiqili komediya (“Hicran”, “Nəğməli könül” və s.), 40-a yaxın filmə (“Dədə Qorqud”, “Ad günü”, “Təhminə”, “Bəyin oğurlanması”, “Bağışla”, “Bağlı qapı”, “İstintaq”, “Onun bəlalı məhəbbəti” və s.) musiqinin, simfonik, vokal-instrumental və kamera-instrumental əsərlərin - bir simfoniya, üç simfonik poema, üç kantata, simli kvartet, skripka və fortepiano üçün poemanın müəllifididr. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir, Naxçıvan, Şəki teatrlarının tamaşalarına musiqi bəstələyib.