• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Hüseynzadə Ədılə Hacıağa qızı

  (28.04.1916, Bakı -2005, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1982).

  1940-cı illərdə Üzeyir Hacıbəylinin tələbəsi olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını 1953-cü ildə bəstəkarlıq ixtisası üzrə bitirmiş ilk Azərbaycanlı qadındır.

  Ə.Hüseynzadə 1953-1988-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində “bəstəkarlıq” fənnindən dərs demiş, gənc istedadların aşkarlanması işində əlindən gələni əsirgəməmişdir. SSRI xalq artisti Müslüm Maqomayev, Azərbaycanın xalq artistləri Firəngiz Əlizadə, Sevda İbrahimova və b. Ə.Hüseynzadənin tələbələri olmuşlar.

  Ədilə Hüseynzadə 1944-cü ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü idi.

  Əsərləri: simfonik poema, simli kvartet, kantata, xor miniatürləri. Bəstəkarın yaradıcılığında romans janrı üstünlük təşkil edir. Nizaminin sözlərinə yazılmış “Vəslin həvəsi” romansı, R.Rzanın sözlərinə “Duyğular” vokal silsiləsi və s. əsərlərin müəllifidir.