Bakı Musiqi Akademiyası
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Tarix və müasirlik

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları


FƏLSƏFƏ DOKTORU İMTAHANLARININ PROQRAMLARI

Elan!


İqbal Qardaşxan oğlu Orucov “Azərbaycan bəstəkarlarının fleyta üçün yazılan əsərlərinin spesifik ifaçılıq xüsusiyyətləri” namizədlik dissertasiyasının Elmi seminarı

“MS Teams” və “Cisco Webex” təlimat sessiyaları


Zafer Kemal oğlu Kılınçer “Azərbaycan Qaraçıları və Türkiyə romanları musiqisinin tədqiqi (Azərbaycan Ağdaş-Yevlax və Türkiyənin Çukurova bölgələrinin nümunəsində)” namizədlik dissertasiyasının Elmi seminarı

Ali məktəb, musiqi kollecləri, incəsənət məktəbləri, VII və XI illik uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün MÜƏLLİMLƏRİN İXTİSASARTIRMASI ÜZRƏ (ƏYANİ VƏ DİSTANT)
P R O Q R A M
təyin edilmişdir.


Aqil Müzəffər oğlu Qafulovun “Ali təhsil müəssisəsində dirijorların peşə hazırlığının əsas istiqamətləri” pedaqogika elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

Elan!

Müəllim və tələbələrin nəzərinə!


Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı 2021-2022-ci illər üzrə Təqaüd Proqramı elan etmişdir.

100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Ü.Hacıbəyli adına BMA-sı bəstəkar AZƏR DADAŞOVUN 75-illiyi ilə əlaqədar "AZƏR DADAŞOVUN əsərlərinin ən yaxşı ifaçısı" V Beynəlxalq Fortepiano Müsabiqəsini elan edir


2021-ci il 1-3 oktyabr tarixlərində Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın 100 illik yubileyinə həsr olunan VIII Beynəlxalq Musiqi və Rəqs konqresi keçiriləcəkdir. Konqresin iclasları BMA-da və Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında baş tutacaqdır.

2021-ci il 4-5 noyabr tarixlərində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası “ŞƏRQ VƏ QƏRB MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTLƏRİNİN DİALOQU” mövzusunda beynəlxalq əyani/qiyabi elmi-praktiki konfrans keçirir.


4-5 ноября 2021 г. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли проводит Международную научно-практическую очно/заочную конференцию «ДИАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА».

On November 4-5, 2021, the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli is holding the International scientific-practical full-time / correspondence conference "DIALOGUE OF MUSICAL CULTURES OF EAST AND WEST".


 

 

 

Bakı Musiqi Akademiyası

bir çox nailiyyətlər və qələbələr əldə edərək çətin yollar

keçmişdir:  milli musiqi mədəniyyətinin uğurlu inkişafına köməklik göstərmiş

və respublikadan uzaqlarda da rəğbət və hörmət qazanmışdır.

 

 

 • 1
 • 2

7 sentyabr  2021-ci il

Elmlə  musiqinin  vəhdəti !

Azərbaycanın görkəmli alimi, əməkdar incəsənət xadimi, professor, bəstəkar, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru Gülnaz Abdullazadənin sentyabrın 7-də 75 yaşı tamam olur.  G.Abdullazadənin elmi fəaliyyəti çoxşahəli, bəstəkar yaradıçılığı isə çoxjanrlı olmuşdur. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, xalq artisti Cövdət Hacıyevin sinfini bitirmiş G.Abdullazadə bəstəkar kimi öz sözünü demiş – bir simfoniya, simli kvartet, vokalistlərin səslərinin düzgün qoyulmasında geniş praktiki əhəmiyyətə malik olan “15 vokaliz” silsilənin, bir neçə romans və mahnıların müəllifidir.  G.Abdullazadə gənclik illərində öz liderlik keyfiyyətləri  ilə  seçilərək, 60-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alan parlaq gənclərin sırasında idi. O, musiqi savadı ilə kifayyətlənməyərək M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin fəlsəfə üzrə aspiranturasına daxil olmuş və professor N.Ovsyannikovun rəhbərliyi altında 1979-cu ildə namizədlik, 1990-cı ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1992-ci ildə G.Abdullazadə professor elmi adını almış, 2007-ci ildə isə əməkdar incəsənət xadimi yüksək fəxri adı almışdır. Rəsmi məlumatlara baxdığda G.Abdullazadə demək olar ki, görkəmli alim adını daşımaq üçün bütün fəxri adlara layiq görülmüşdür. Ancaq həmişə yenilik və mükəmməllik axtarışında olan gözəl alim  daima irəliyə, daha da yüksək pillələrin fəthinə can atır və nəinki özü, eləcə də onun rəhbərliyi altında çalışan qurumları buna sövq edir. Uzun illər ərzində BMA-nın rektoru, professor Fərhad Bədəlbəyli ilə çiyin-çiyinə çalışaraq, öz işini layiqli yerinə yetirməklə Fərhad müəllimin və bütün pedaqoji kollektivinin böyük hörmətini qazanmışdır.

Pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olan  G.Abdullazadə bir neçə dərs vəsaiti və monoqrafiyaların müəllifidir. Onların içində “Azərbaycan muğamının fəlsəfi mahiyyəti” və “Musiqi. İnsan. Cəmiyyət” adlı kitabları öz fundamental əsasları və alim tərəfindən fəlsəfi cəhətdən yeni yanaşması ilə seçilirlər.

Hər zaman ürəyi vətənpərvərliklə döyünən Gülnaz Abdullazadə hələ 90-ci ilin may ayında Cümhuriyyət gününə həsr olunmuş təntənəli tədbirdə ilk dəfə xorla orkestrin ifasında çağdaş himnimizin səsləndirilməsinin təşəbbüskarı və təşkilatçısı olmuşdur. Dəfələrlə o, xarici ölkələrdə  keçirilən konfranslarda iştirak edərkən siyası xadim və əsl vətəndaş kimi Azərbaycana aid həqiqətləri dünya ictimaiətinə çatdırmışdır.

Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra Türkiyədən onlarla müsiqişünas Bakı Musiqi Akademiyasında doktorantura pilləsində təhsil almaları və alimlik dərəcəsinə qədər yüksəlmələrində şəxsən Gülnaz Abdullazadənin böyük rolu vardır. Onun rəhbərliyi altında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru adını almış bir neçə türk musiqişünası hal-hazırda Türk Universitetlərinin nəzdindəki Konservatoriyalarda ən yüksək vəzifələrdə çalışırlar. Türkiyənin musiqi ictimaiəti onu görkəmli alim-musiqişünas olaraq olduqca yüksək dəyərləndirirlər.

Son illərdə Bakı Musiqi Akademiyası ilə müştərək olaraq Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində “Muzik və Dans” və digər beynəlxalq simpoziumlar mütamadi olaraq keçirilir və onun da təşkilatçılarından biri məhz Gülnaz Abdullazadədir.

Hər zaman müdrikliyi və elmi baçarığı ilə seçilən G.Abdullazadə bütün doktorantlara xüsusi qayğı ilə yanaşır və öz dəyərli məsləhətlərini onlardan əsirgəmir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti, möhtərəm cənab İlham Əliyev 2021-ci ilini Azərbaycanın dahi şairi və mütəfəkkiri Nizamiyə həsr edəndə Gülnaz Abdullazadənin şairin şeyrinə yazılmış “Könlüm sitəminlə canə yetdi” romansı yenidən işlənərək tanınmış müğənni İlham Nəzərovun  ifasında bir neçə televiziya kanalarında səsləndirildi. Burada Gülnaz Abdullazadənin dərin düşüncəli bəstəkarlıq məharəti özünü göstərmiş və nə dərəcədə mükəmməl fəlsəfi təfəkkürə malik olması bir daha sübut olunmuşdur.

 Gülnaz Abdullazadəyə həsr edilmiş “На вершине науки – Гюльназ Абдуллазаде” monoqrafiyanın müəllifi kimi, mən orada onun elmi fəaliyyətinin bütün istiqamətləri haqqında kifayət qədər ətraflı məlumat vermişdim. Bugün isə G.Abdullazadənin ad günü münasibəti ilə onu bir daha, həm elmi laboratoriyanın kollektivi adından, həm də Gülnaz xanımın yetirməsi kimi öz adımdan ürəkdən təbrik edir, ona bir daha möhkəm can sağlığı, hər zaman elmin yüksək zirvəsində qalaraq yeni yaradıçılıq uğurları arzulayıram.

 

                                                                    Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elmi-
                                                                     tədqiqat laboratoriyasının müdiri,
                                                                     sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
                                                                                         dosent Nuridə İsmayılzadə

 

 

 

 

Bakı Musiqi Akademiyasında məzun günü.

 • Elektron təhsil resursları

  Elektron təhsil resursları

  Bu dərs vəsaitlərinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti – Azərbaycan musiqi təhsili ənənələrinin, bu sahədə çalışan müəllimlərin və tələbələrin zəngin təcrübəsinin, ən yeni kompüter texnologiyaları ilə uzlaşdırılmasından ibarətdir...

  Daha ətraflı

 • Musiqiçilər gülür

 • Dostluq şarjları


Bu bölmə Azərbaycan musiqiçilərinin incə yumoruna həsr olunub. Parlaq hazırcavablıq, əyləncəli paradokslar, gülməli vəziyyətlər, həyatda baş verən maraqlı hadisələr - bütün bunlar burada xatirələr vasitəsilə öz əksini tapır, onlarla təmasda olan hər kəsə çoxlu şən dəqiqələr yaşadır.
Daha ətraflı

Musiqi anı

- Atacan, mənə baraban al!
- Oğlum, imkan ver dincəlim, işimdə barabansız da o qədər səs-küy var ki.
- Atacan, al! Mən barabanda ancaq sən yatandan sonra çalacağam.
Daha ətraflı