• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı  kafedralarda vakant  yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

     

  İxtisas fortepiano kafedrası

  Professor, elmlər namizədi

  Dosent, fəlsəfə doktoru

   

  Nəfəs və zərb alətləri kafedrası

  Professor   

                                     

  Fortepiano, orqan və klavesin kafedrası

  Professor, sənətşünaslıq namizədi 

  Professor, elmlər namizədi   

          

  Solo oxuma və opera hazırlığı kafedrası

  Professor                                         

  Professor                                          

  Xor dirijorluğu kafedrası

  Professor   

  Baş müəllim    

   

  Musiqi tarixi kafedrası                                 

  Professor

   

  Musiqi nəzəriyyəsi kafedrası

  Professor

   

  Konsertmeyster ustalığı kafedrası

  Baş müəllim   

   

  Simli alətlər kafedrası

  Professor

  Müəllim

   

  Kamera ansamblı kafedrası

  Müəllim                                            

   

  “Şifahi, ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi”: orqanologiya və akustika elmi laboratoriyası

  Aparıcı elmi işçi                                    

  Böyük elmi işçi

  Böyük elmi işçi

   

  Müsabiqə müddəti  elan qəzetdə  dərc

  edildikdən  sonra  bir aydır.

  Ərizə və sənədlər  müsabiqə haqqında

  əsasnaməyə uyğun rektorun

  adına bu ünvana göndərilə bilər.

     Bakı şəhəri, Az-1014. Ş.Bədəlbəyli küçəsi 98.